facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenie Europejskiego Konsorcjum Ogrodów Botanicznych na UŚ

21 maja 2011 r. w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się posiedzenie Europejskiego Konsorcjum Ogrodów Botanicznych.

Konsorcjum oraz towarzysząca mu międzynarodowa konferencja pt. „Back to the Eden – the challenges for contemporary garden” odbywać się będą w Ustroniu, Katowicach, Bielsku-Białej i Mikołowie od 20 do 23 maja 2011 r.

Uniwersytet Śląski, współorganizatora wydarzenia, reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Europejskie Konsorcjum Ogrodów Botanicznych skupia 27 narodowych konsorcjów państw Unii Europejskiej oraz 4 konsorcja państw stowarzyszonych. Reprezentuje 800 ogrodów botanicznych z tych krajów.

Szczegółowe informacje oraz program wydarzenia...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.