facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia Zarządu i Rady European University Association

Logo EUA

28 i 29 stycznia 2016 roku w Brukseli obradować będą członkowie Zarządu oraz Rady European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 europejskich krajów. W pierwszych w tym roku kalendarzowym posiedzeniach udział weźmie prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Zarządu EUA.

Podczas spotkań omówione zostaną ważne i aktualne dla międzynarodowego środowiska naukowego kwestie. W programie przewidziano debatę z Martine Reicherts, dyrektor generalną DG Education and Culture (DG EAC) – wydziału Komisji Europejskiej odpowiadającego za politykę w zakresie edukacji i kultury. Przedmiotem dyskusji będzie między innymi program modernizacji europejskiego szkolnictwa wyższego, w stosunku do którego trwają obecnie konsultacje społeczne.

Uczestnicy obrad rozważą utworzenie grupy roboczej do określenia priorytetów stowarzyszenia na najbliższe lata, w programie posiedzeń zaplanowano również zatwierdzenie planu działań na rzecz otwartego dostępu, a także przyjęcie programu prac stowarzyszenia na okres 2016/2017.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.