facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia Zarządu i Rady European University Association

22 i 23 października 2015 r. w Brukseli (Belgia) obradować będą członkowie Zarządu oraz Rady European University Association (EUA) – stowarzyszenia zrzeszającego uniwersytety, krajowe konferencje rektorów oraz sieci szkół wyższych z 47 europejskich krajów. W obradach uczestniczyć będą między innymi prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, członek Zarządu EUA oraz prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki – JM Rektor Politechniki Łódzkiej, wiceprzewodniczący KRASP, członek Rady EUA.

Podczas posiedzeń omówione zostaną kwestie istotne dla rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego oraz strategiczne priorytety i projekty EUA na najbliższe cztery lata. W planowanym programie obrad przewidziano również dyskusję dotyczącą procesów politycznych, w których EUA uczestniczy, przedstawione zostaną też dotychczasowe wyniki koordynowanego przez European University Association projektu UNI-SET, mającego na celu zwiększenie zaangażowania uczelni w europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych. Poruszone zostaną tematy dotyczące mobilności, wyzwań demograficznych stojących przed Europą, a także migracji – między innymi odpowiedzi europejskich uniwersytetów na kryzys uchodźców. W trakcie obrad uczestnicy omówią znaczenie dyscyplin rzadkich dla europejskich uczelni, przedstawione zostaną również wyniki monitorowania wpływu kryzysu gospodarczego na finansowanie europejskich uczelni w 2015 roku.

European University Association jest największą organizacją reprezentującą uniwersytety w Europie, zrzeszającą 850 członków. Stowarzyszenie, wspierające rozwój spójnego systemu europejskiego szkolnictwa wyższego i badań naukowych, powstało w 2001 roku w wyniku połączenia dwóch organizacji: Association of European Universities (CRE) i Confederation of European Union Rectors’ Conferences (CEURC). 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.