facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

5 i 6 czerwca 2014 r. w gmachu Sejmu RP w Warszawie odbędą się posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. W posiedzeniach udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W porządku obrad przewidziano rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.