facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP we Wrocławiu

Od 15 do 17 października 2015 r. Politechnika Wrocławska gościć będzie uczestników posiedzeń Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Obrady, którym przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dotyczyć będą ważnych i aktualnych dla środowiska naukowego tematów. W programie przewidziano między innymi omówienie finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w projekcie budżetu na 2016 rok – kwestię tę przybliży minister prof. dr hab. Marek Ratajczak oraz przedstawienie polityki w zakresie otwartego dostępu w nauce przez ministra prof. dr. hab. Włodzisława Ducha. Planowany porządek obrad obejmuje również omówienie umiędzynarodowienia nauki, inicjatyw dotyczących finansowania sztuki, statusu Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej oraz zasad oceny jednostek naukowych i zmian w sposobie rozliczania projektów przez NCN.

Podczas posiedzeń Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP we Wrocławiu podejmowane będą również kwestie dotyczące programu finansowania badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020: Marie Skłodowska-Curie Actions, a także programu edukacyjnego „Nauka bez granic” i innych form współpracy z Ameryką Łacińską. Spotkanie będzie również okazją do podsumowana dotychczasowej współpracy z uczelniami z Ukrainy, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki przedstawi wnioski i rekomendacje dotyczące współpracy z ukraińskimi uczelniami, na podstawie analizy i porównania polskich i ukraińskich systemów szkolnictwa wyższego. W trakcie obrad omówione zostaną również inicjatywy uczelni zrzeszonych w KRASP związane z uchodźcami przybywającymi do Polski. Ponadto przedstawiony zostanie apel o przeciwstawianie się mowie nienawiści w aktualnie toczącej się debacie publicznej i politycznej. Spotkanie będzie również okazją do wręczenia certyfikatów Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W obradach wezmą udział między innymi: minister prof. dr hab. Marek Ratajczak, minister prof. dr hab. Włodzisław Duch, przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki, przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. prof. SGH Marek Rocki, generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys, prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych prof. dr hab. Maciej Zabel, Tadeusz Chomicki (były ambasador RP w Pekinie), przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego, w tym dyrektor dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego prof. dr hab. Marek Niezgódka, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Mirosław Marczewski, Radosław Szewczak – dyrektor ds. rozwoju współpracy z sektorem publicznym Citi Handlowy, Tomasz Psonka (Research Solutions Director for CE Europe), Krzysztof Szymański (Customer Consultant in Research Management, Elsevier B.V) oraz David Halabisky (OECD, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development/LEED Progamme).

Obrady uświetnią obchody jubileuszu 70-lecia Politechniki Wrocławskiej oraz 70-lecia środowiska akademickiego we Wrocławiu.

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.