facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Warszawie

Logo Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Od 2 do 4 czerwca 2016 roku w Warszawie obradować będą członkowie Prezydium oraz Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Do Warszawy przyjedzie ponad stu rektorów z całej Polski, nowo wybranych oraz aktualnie sprawujących funkcje, i wielu gości reprezentujących świat nauki. Spotkanie ma służyć podsumowaniu dotychczasowej działalności oraz nakreśleniu planów na przyszłość.

Obradom przewodniczyć będzie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący KRASP prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, a gospodarzami spotkania będą JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. prof. UW Marcin Pałys oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. W posiedzeniach udział wezmą przedstawiciele władz państwowych, instytucji szkolnictwa wyższego oraz partnerzy KRASP. W porządku obrad przewidziano wystąpienie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina.

Głównymi tematami posiedzeń będą aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz podsumowanie mijającej kadencji 2012–2016. Podczas obrad omówione zostaną między innymi działania KRASP na rzecz zapewnienia odpowiedniego finansowania szkolnictwa wyższego i nauki w budżecie państwa na rok 2017 oraz umiędzynarodowienia, a także tematy dotyczące otwartej nauki, otwartego dostępu, biblioteki wirtualnej, cytowalności oraz widzialności na świecie polskiej nauki.

W obradach udział wezmą między innymi:

 • prof. Kazimierza Wiatr – przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
 • Rafał Grupiński – przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży,
 • prof. Jerzy Woźnicki – przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • dr Julian Bystrzanowski – wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 • prof. Jerzy Duszyński – prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. Krzysztof Diks – przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • prof. Antoni Tajduś – przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
 • prof. Bohdan Macukow – przewodniczący Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych,
 • prof. Włodzimierz Bolecki – przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
 • prof. Zbigniew Błocki – dyrektor Narodowego Centrum Nauki,
 • prof. Maciej Chorowski – dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • dr Alicja Adamczak – prezes Urzędu Patentowego RP.

 

Uczestników zjazdu gościć będą dwie warszawskie uczelnie – Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.