facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia prezydium i zgromadzenia plenarnego KRASP w Olsztynie

Logo KRASP

Aktualne problemy szkolnictwa wyższego i nauki będą głównym tematem obrad prezydium oraz zgromadzenia plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), które odbędą się 30 i 31 maja 2019 roku w Olsztynie. W posiedzeniach ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział wezmą JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – dyrektor Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, rektor uczelni w latach 2008–2016, honorowy przewodniczący KRASP.

Uczestników spotkania gościć będzie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. W programie obrad przewidziano wystąpienia wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina oraz podsekretarza stanu w MNiSW Piotra Müllera. Podczas posiedzeń podjęte zostaną zagadnienia związane między innymi z kształceniem nauczycieli, barierami w rozwoju kariery młodych naukowców, a także nowoczesnymi narzędziami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie uczelniami.

Pobyt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim będzie również okazją do udziału w obchodach jubileuszu XX-lecia uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.