facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Posiedzenia KRASP i KRZaSP

9 grudnia 2010 r. we Wrocławiu odbędzie się posiedzenie prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, natomiast 10 grudnia odbędzie się wspólne posiedzenie KRASP i Konferencji Rektorów Zawodowych Akademickich Szkół Polskich (KRZaSP). Spotkania będą miały miejsce na Politechnice Wrocławskiej.

Uczestnikiem obu posiedzeń będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, członek prezydium KRASP.

Przedmiotem obrad będą m.in.: przyszłość akredytacji środowiskowej, formuła egzaminów maturalnych, prace nad „Strategią rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce”, perspektywy dywersyfikacji uczelni oraz finansowanie szkolnictwa wyższego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.