facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie ze Śląską Izbą Lekarską

teczka na dokumenty

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę ze Śląską Izbą Lekarską. Jej przedmiotem będzie między innymi organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjno-naukowych oraz badawczych. Porozumienie podpisane zostało w środę 12 kwietnia 2017 roku w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, ze strony uczelni dokument sygnował JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, natomiast ze strony ŚIL – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacek Kozakiewicz. W spotkaniu udział wzięła również dr Agnieszka Bielska-Brodziak, która będzie opiekunem merytorycznym i koordynatorem współpracy ze strony uczelni.

Podpisanie porozumienia

fot. Śląska Izba Lekarska 

W ramach porozumienia organizowane będą wspólne konferencje, seminaria, warsztaty oraz szkolenia. Doktoranci oraz studenci prawa będą mieli możliwość odbywania praktyk w organach prowadzących postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej – Okręgowym Sądzie Lekarskim i w biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Ze strony Uniwersytetu Śląskiego współpracę realizować będzie Wydział Prawa i Administracji. 

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania, podczas którego zawarta została umowa o współpracy

fot. Sekcja Prasowa UŚ 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.