facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zdjęcie: teczka na dokumenty

We wtorek 28 maja 2019 roku zawarte zostało porozumienie pomiędzy JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego prof. dr. hab. Andrzejem Kowalczykiem a działającymi w uczelni związkami zawodowymi: Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, od 1 stycznia 2019 roku.

Dokumenty:

 

Podpisanie porozumienia

Podpisanie porozumienia. Na zdjęciu: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
oraz przedstawiciele związków zawodowych –
prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Aneta Trojanowska
i przewodniczący NSZZ „Solidarność” Krzysztof Pszczółka
fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.