facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z TAURON Polska Energia SA

16 lipca 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie firmy TAURON w Katowicach zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a TAURON Polska Energia SA. Dokument określa kierunki działań oraz wspólne inicjatywy o charakterze naukowo-dydaktycznym, badawczo-rozwojowym, doradczym i promocyjnym na kolejne lata.

Głównym celem porozumienia jest optymalne wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego uczelni oraz potencjału i pozycji spółek Grupy TAURON w realizacji wspólnych przedsięwzięć. Z zacieśnienia współpracy skorzystają zarówno studenci oraz kadra dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego, jak i pracownicy Grupy TAURON. Na mocy porozumienia studenci oraz absolwenci uczelni będą mieli możliwość odbywania staży i praktyk w spółkach należących do Grupy TAURON. Z kolei pracownicy firmy będą mogli uczestniczyć w studiach podyplomowych, seminariach czy konferencjach organizowanych przez uczelnię.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wezmą: JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. zw. dr hab. Adam Idziak, prodziekan WNoZ dr hab. Jerzy Cabała, prodziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. Piotr Porwik oraz koordynatorzy współpracy: ze strony WNoZ – dr Iwona Jelonek i dr hab. Aleksandra Gawęda, ze strony WIiNoM – dr Krystian Prusik, ze strony Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii – dr Mariola Kądziołka-Gaweł oraz rzecznik prasowy uczelni Jacek Szymik-Kozaczko.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wydobycie, TAURON Wytwarzanie, TAURON Ekoenergia, TAURON Ciepło, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż oraz TAURON Obsługa Klienta.


O wydarzeniu napisali również:

„radio.katowice” - „Porozumienie o współpracy” (16.07.2015)

„wprost.pl” - „TAURON zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Śląskim” (16.07.2015)

„strefabiznesu.dziennikzachodni.pl” - „Uniwersytet Śląski i Tauron Polska Energia podpisały umowę o współpracy” (16.07.2015)

„infokatowice.pl” - „Uniwersytet Śląski będzie współpracował z Tauronem. Wspólnie chcą tworzyć innowacyjne rozwiązania” (16.07.2015)

„ekonomia.rp.pl” - „Tauron ramie w ramię z Uniwersytetem Śląskim” (16.07.2015)

„rynekinfrastruktury.pl” - „Tauron i Uniwersytet Śląski zacieśniają współpracę” (16.07.2015)

„energetykon.pl” - „TAURON zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Śląskim” (16.07.2015)

„biznes.interia.pl” - „TAURON zacieśnia współpracę z Uniwersytetem Śląskim” (16.07.2015)

„nettg.pl” - „Współpraca: Tauron podpisał umowę z Uniwersytetem Śląskim ” (16.07.2015)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.