facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym

15 lipca 2013 r. o godz. 13.00 w sali 29 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Agencją Rozwoju Lokalnego SA w Sosnowcu.

Agencja jest instytucją otoczenia biznesu, jednocześnie pełni funkcję operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, którego misją jest stymulowanie rozwoju gospodarczego Sosnowca i województwa śląskiego poprzez przyciąganie, wspieranie i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw, działających w sektorze nowoczesnych technologii. SPNT stwarza korzystne warunki przedsiębiorstwom, instytucjom wsparcia przedsiębiorczości, placówkom naukowym i badawczym oraz szkolno-edukacyjnym. Zapewnia również wsparcie merytoryczne, a także odpowiednią infrastrukturę wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. Celem SPNT jest aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym regionu i miasta, polegające na: tworzeniu dogodnych warunków dla jednostek nauki i biznesu w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii, wsparciu rozwoju regionu oraz tworzeniu nowych miejsc pracy, a także transferze wiedzy i komercjalizacji nowoczesnych technologii.

W porozumieniu zadeklarowano współpracę w zakresie integracji środowiska gospodarczego i akademickiego, wspierania przedsięwzięć służących wspólnemu dobru oraz promocji obu jednostek, polegającą m.in. na możliwości odbywania praktyk zawodowych i dyplomowych w SPNT i u przedsiębiorców ulokowanych w SPNT. Współpraca będzie również obejmować organizację wydarzeń naukowych (konferencji, seminariów) zgodnie z profilem działalności uczelni i Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Agencją Rozwoju Lokalnego reprezentować będzie dyrektor Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego mgr Monika Zając, natomiast ze strony UŚ porozumienie podpisze prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.