facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

30 października 2015 r. o godz. 13.00 w sali nr 24 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się uroczyste spotkanie mające na celu podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy uczelnią a Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Na mocy porozumienia Uniwersytet Śląski i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych deklarują współpracę naukowo-badawczą i wdrożeniową, jak również dydaktyczną dla studentów różnych wydziałów uczelni.

Podczas uroczystego podpisania porozumienia Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, ze strony Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych porozumienie podpisze dyrektor IETU dr hab. Jan Skowronek.

W wydarzeniu wezmą również udział: ze strony Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska – prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Edyta Sierka, dr Anna Markowicz, dr hab. Gabriela Woźniak, koordynator wdrożenia projektu ZiZOZap dr Andrzej Woźnica, a także p.o. zastępcy dyrektora ds. badawczo-rozwojowych IETU dr Janina Fudała.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.