facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Funduszem Górnośląskim SA

18 czerwca 2015 r. o godz. 9.30 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Funduszem Górnośląskim SA.

Porozumienie przewiduje współpracę w obszarach m.in. promowania postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni, organizacji praktyk studenckich, organizacji staży dla najlepszych studentów i absolwentów UŚ, udział Funduszu w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych tworzonych w uczelni, angażowania wykwalifikowanej kadry Funduszu w prowadzenie zajęć ze studentami, promowania idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego oraz realizacji wspólnych projektów edukacyjnych, badawczych i wdrożeniowych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział wezmą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś i prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, natomiast Fundusz Górnośląski SA reprezentować będą prezes zarządu Andrzej Konieczny i wiceprezes zarządu Marian Maciejczyk. 


O wydarzeniu napisał serwis „infokatowice.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski będzie promował przedsiębiorczość w środowisku akademickim” (21.06.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.