facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Fundacją Gyncentrum

18 marca 2013 r. o godz. 14.00 w sali 24 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Fundacją Gyncentrum. Intencją stron porozumienia jest współdziałanie przy realizacji kształcenia realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ oraz szerzenie wiedzy na temat leczenia niepłodności i prowadzenia badań naukowych, a także organizacji kursów zgodnie z zakresem działań Fundacji Gyncentrum.

Planowana współpraca obejmie m.in.:

1. organizację kształcenia – dla różnych grup słuchaczy poprzez realizowanie wykładów, kursów i szkoleń zakończonych certyfikatem – w zakresie:

  • embriologii i niepłodności,
  • komórek macierzystych i problematyki związanej;

2. działalność naukowo-badawczą dotyczącą komórek macierzystych;
3. wspólne inicjatywy na rzecz wzrostu świadomości w zakresie problemu diagnostyki i leczenia bezpłodności;
4. wzajemne wsparcie w budowaniu marki i wizerunku jednostek, również poprzez obustronne używanie znaków, nazw oraz promowanie w ramach działalności marketingowej i public relations.

Fundację reprezentować będzie prezes Fundacji Gyncentrum dr n. med. Dariusz Mercik, natomiast ze strony uczelni porozumienie podpisze prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Działalność fundacji skupia się przede wszystkim na edukacji, budowaniu świadomości oraz wsparciu merytorycznym i finansowym pacjentów zmagających się z niepłodnością. Szczególnie zwraca się w kierunku osób przed i po leczeniu onkologicznym, którzy pomimo wyczerpującej radioterapii czy chemioterapii chcą zachować płodność i móc starać się o biologiczne potomstwo.
 

O wydarzeniu napisał serwis „MojeKatowice.pl” w artykule pt. „Fundacja Gyncentrum i Uniwersytet Śląski - razem w leczeniu niepłodności! ”. (19.03.2013).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.