facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z firmą Quality Austria – Polska sp. z o.o.

8 lutego 2013 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą Quality Austria – Polska sp. z o.o. Firma jest uznanym partnerem podmiotów gospodarczych i społecznych w zagadnieniach dotyczących zarządzania jakością, jakości produktów, zintegrowanych systemów zarządzania i doskonałości.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie współdziałanie przy organizacji zakresu kształcenia realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, zgodnego z zakresem działań Quality Austria – Polska sp. z o.o. Planowane działania obejmą m.in.:

  • organizację kształcenia – prelekcje, wykłady, kursy i szkolenia – w zakresie systemów zarządzania oraz standardów i norm zarządzania,
  • wspólne tworzenie materiałów dydaktycznych, opracowywanie publikacji,
  • wspólne wzbogacanie programów kształcenia poprzez radę programową kierunku;
  • wspólne inicjatywy, np. konferencje, sympozja.

Firmę Quality Austria – Polska sp. z o.o. reprezentować będzie prezes zarządu Mirosław Bienioszek, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisze prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.