facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z firmą Martech-Plus

14 maja 2015 r. o godz. 13.30 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą Martech-Plus. Porozumienie przewiduje współpracę w realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz promowania postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim.

Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, natomiast ze strony firmy Martech-Plus dokument podpisze Marcin Mistarz. W wydarzeniu wezmą również udział:

  • ze strony firmy Martech-Plus – Katarzyna Giza, menedżer do spraw rozwoju nowych produktów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.