facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z firmą Glokor Sp. z o.o.

27 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w sali 29 w rektoracie UŚ  zostanie podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą Glokor Sp. z o.o. Glokor prowadzi działania mające na celu ochronę środowiska poprzez zaplanowaną i sprawną gospodarkę odpadami, w tym m.in. utylizację odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne. Prowadzi także prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem proekologicznej technologii otrzymywania polimerów biodegradowalnych.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.:

  • prowadzenie badań i rozwijanie innowacyjnych technologii w duchu „zielonej chemii” wraz ze studentami, doktorantami i pracownikami Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego;
  • transfer know-how i specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych;
  • aplikowanie o fundusze na badania i rozwój;
  • staże i szkolenia dla studentów i doktorantów Instytutu Chemii w Glokor Sp. z o.o.;
  • doradztwo w zakresie modyfikacji planów kształcenia i aktualizacji oferty dydaktycznej Instytutu Chemii oraz doradztwo personalne w zakresie oczekiwań rynku pracy.

Glokor Sp. z o.o. reprezentował będzie prezes zarządu Jan Juszczyński, natomiast ze strony uczelni porozumienie podpisze prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.