facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z firmą Galen – Ortopedia sp. z o.o.

W poniedziałek 6 lipca 2015 r. o godzinie 13.30 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą Galen – Ortopedia sp. z o.o. Porozumienie przewiduje szeroko rozumianą współpracę:

  • naukowo-badawczą i wdrożeniową w formie m.in. partnerstwa gospodarczego nastawionego na rozwijanie i transfer nowych technologii, usług i produktów, realizacji wspólnych przedsięwzięć: projektów badawczych, rozwojowych i inwestycyjnych
  • oraz dydaktyczną, która obejmować będzie m.in. organizację zajęć, praktyk studenckich i staży, udział w procesie opracowywania programów studiów dla kierunku inżynieria biomedyczna.
     

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. Ze strony firmy Galen – Ortopedia sp. z o.o. porozumienie podpisze dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Ficek. W wydarzeniu udział wezmą również przedstawiciele Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach: dr hab. Danuta Stróż – dziekan WIiNoM, prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel – dyrektor Instytutu Informatyki oraz adiunkci WIiNoM: dr Małgorzata Janik oraz dr Paweł Janik. Ze strony firmy Galen – Ortopedia w spotkaniu uczestniczyć będzie mgr inż. Jolanta Filipek – asystent naukowy.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.