facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o.

8 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o. w Lędzinach.

W porozumieniu zdeklarowano m.in. współpracę w zakresie organizacji praktyk dla studentów, współpracę z naukowcami, doktorantami i studentami w zakresie realizacji projektów badawczych, wykonywanie przez firmę badań, pomiarów i usług na rzecz uczelni w zakresie realizacji zadań naukowych, a także konsultowanie programów kształcenia, promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego oraz wspólną promocję w środowisku akademickim i biznesowym.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego reprezentować będą: inż. Jan Knura – członek zarządu ds. technicznych oraz Grzegorz Sporysz – prokurent, dyrektor Ośrodka Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu wezmą udział prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dr hab. Danuta Wojcieszyńska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Zainteresowanie współpracą w oparciu o porozumienie wyraziły Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Nauk o Ziemi.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.