facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy z Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych SA

3 listopada 2014 r. o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 29) zostanie podpisane porozumienie o współpracy między uczelnią a Biurem Projektowania Systemów Cyfrowych SA.

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmie m.in.:

  • realizację wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym;
  • współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego uczelni;
  • promowanie postaw/idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów UŚ;
  • organizacja praktyk studenckich dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uczelni;
  • organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni; udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych, tworzonych w uczelni;
  • angażowanie wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami;
  • promowanie przez obie strony idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego;
  • animowanie i tworzenie sieci współpracy, mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron;
  • przekazywanie przez firmę na rzecz uczelni darowizn na podstawie odrębnych umów określających cel i warunki przekazania i przyjęcia darowizny;
  • pomoc firmy w wyposażeniu, doposażeniu oraz rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej.

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA od 26 lat tworzy rozwiązania informatyczne, które wspierają zarządzanie kilku tysięcy firm w Polsce. Specjalizuje się w zintegrowanych systemach wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem klasy ERP oraz systemach do zarządzania personelem HCM.

BPSC S.A. reprezentować będą prezes zarządu spółki Ignacy Miedziński oraz wiceprezes
ds. rozwoju Franciszek Szweda, natomiast ze strony Uniwersytetu Śląskiego porozumienie podpisze prorektor UŚ ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

W spotkaniu wezmą również udział:  prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna – dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, prof. zw. dr hab. Roman Ger (kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych), prof. dr hab. Maciej Sablik (dyrektor Instytutu Matematyki) oraz dr Jolanta Sobera (Zakład Informatyki i Matematyki Dyskretnej).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.