facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumień o współpracy Uniwersytetu Śląskiego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

W środę 29 października 2014 r. o godzinie 9.00 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego zostaną podpisane dwa porozumienia dotyczące współpracy uczelni i Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Porozumienia dotyczyć będą współpracy naukowo-dydaktycznej oraz organizacji wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Dokumenty sygnować będą śląski komendant wojewódzki policji nadinsp. Krzysztof Jarosz oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Przedmiotem porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej jest ustalenie zasad i warunków współpracy w zakresie prowadzenia działalności dydaktycznej, badawczej i organizatorskiej w obszarze nauk prawnych, nauk o bezpieczeństwie oraz metodyki sportów i specjalności obronnych.

Współpraca odbywać się będzie m.in. w zakresie:

 • realizacji programów na studiach I i II stopnia prowadzonych przez jednostki UŚ,
 • prowadzenia studiów podyplomowych,
 • prowadzenia działalności badawczej w ramach seminariów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i dyplomowych,
 • organizacji praktyk i staży dla studentów i absolwentów UŚ,
 • udziału wykwalifikowanej kadry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w prowadzeniu zajęć ze studentami,
 • organizacji konferencji, seminariów i szkoleń,
 • pomocy w realizacji regionalnych programów profilaktyki kryminalnej i zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, narodowym, międzynarodowym.
   

Za realizację postanowień porozumienia ze strony Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialni będą dr Robert Netczuk z Wydziału Prawa i Administracji oraz dr Miron Lakomy z Wydziału Nauk Społecznych.

Przedmiotem drugiego porozumienia jest ustalenie zasad i warunków współpracy w ramach organizacji wolontariatu w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw. Współpraca obejmie między innymi:

 • współorganizację spotkania informacyjno-rekrutacyjnego oraz przeprowadzenie rekrutacji studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na wolontariat w Punktach Pomocy Ofiarom Przestępstw,
 • organizację szkoleń dla wolontariuszy z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej,
 • pomoc w poszukiwaniu ośrodków, które przyjmą studentów i absolwentów Uniwersytetu Śląskiego na wolontariat.
   

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego za współpracę odpowiedzialna będzie Joanna Sadowska-Chudy z Biura Karier.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.