facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Porozumienie o współpracy dydaktycznej z IV LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie

Zdjęcie: teczki na dokumenty

Uniwersytet Śląski i IV Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Chorzowie podejmą współpracę, mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostanie we wtorek 17 maja 2016 roku o godz. 13.00 w rektoracie uczelni. Dokument sygnować będą prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor liceum mgr Roman Herrmann.

Współpraca ma zapewnić rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy szkołą i uczelnią, a także stworzyć warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności młodzieży w zakresie przedmiotów humanistycznych. Uczniowie szkoły będą mieli możliwość udziału w warsztatach translatorycznych oraz wydarzeniach kulturalnych adresowanych do licealistów, a nauczyciele akademiccy wspierać będą rozwój osób szczególnie uzdolnionych. W ramach porozumienia przewidziane jest również wspieranie nauczycieli szkoły w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. Realizatorem porozumienia ze strony uczelni będzie Instytut Języków Romańskich i Translatoryki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.