facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Ponad milion złotych na wymianę stypendialną doktorantów i kadry akademickiej

Zdjęcie: liczna grupa uczestników spotkania

W październiku br. Uniwersytet Śląski rozpocznie realizację drugiej edycji projektu „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Na jego wdrożenie uczelnia pozyskała 1 117 570 złotych.

W ramach programu zrealizowanych zostanie 60 wyjazdów zagranicznych i 40 przyjazdów z uczelni zagranicznych. Większość z nich, bo aż 80%, adresowana jest do doktorantów. W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby kształcące się na studiach doktoranckich, jak i podejmujące naukę w nowo powstałych szkołach doktorskich UŚ.

Zaplanowane w ramach projektu pobyty przełożą się na zwiększenie potencjału badawczego uczelni. Projekt umożliwi też transfer nowych technologii badawczych, zwiększy liczbę projektów podejmowanych z uczelniami partnerskimi z zagranicy. Mobilność młodych naukowców wpłynie korzystnie na umiędzynarodowienie kształcenia.

To już drugi projekt PROM realizowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. W pierwszym zaplanowano i zrealizowano łącznie 71 pobytów. Informacje o naborze do nowego programu publikowane będą na stronach UŚ. Jego realizacja potrwa od 1 października 2019 roku do 30 września 2020 roku.

Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.