facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pomoc dla powodzian

woda

W związku z tragedią, która dotknęła mieszkańców zalanych terenów, w tym również bezpośrednio wielu z nas, grupa studentów Uniwersytetu Śląskiego, we współpracy z władzami uczelni, środowiskami akademickimi, Akademickim Związkiem Sportowym UŚ oraz organizacją Caritas organizuje zbiórkę darów dla powodzian.

Od 31 maja 2010 r. do 18 czerwca 2010 r. przy wejściach do budynków poszczególnych wydziałów zostaną ustawione specjalne kosze na dary. Zbiórka obejmuje: środki chemii gospodarczej, koce i ręczniki, artykuły żywnościowe o przedłużonym terminie ważności, wodę butelkową oraz suchą karmę dla zwierząt.

Kontakt do głównych koordynatorów akcji:
Patryk Śniegoń – tel. 501 979 371,
Marcin Janik – tel. 668 429 150,
Justyna Przybycin – tel. 609 151 287,
oraz: aktywni.kreatywni@gmail.com.

Przypominamy, że równolegle Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ prowadzi zbiórkę funduszy na rzecz powodzian.

Środki finansowe można przekazywać
na konto: 72102023130000310201926906,
z dopiskiem „na powodzian”.

 

Centrum Obsługi Studenta UŚ oferuje stałą pomoc psychologiczną dla osób, które zostały dotknięte przez żywioł. W najbliższy piątek 18 czerwca 2010 r. w godz. 9.30-13.30 będzie istniała możliwość skorzystania z porad. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres: psycholog@us.edu.pl w celu ustalenia godziny spotkania.

Zgodnie z "Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UŚ" przyznawane są również zapomogi. Powodzianie mogą liczyć na zapomogi z Funduszu Pomocy Materialnej.

Uniwersytet Śląski wraz z Wydawnictwem UŚ ufunduje również książki specjalistyczne dla zalanych przez wielką wodę studentów.

Powodzianom brakuje wszystkiego. Nie bądźmy obojętni na ich los.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.