facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Pomoc dla Ewy i Sary

Ewa i Sara Laufer są bliźniaczkami cierpiącymi na porażenie mózgowe. Siostry wymagają kompleksowej i systematycznej rehabilitacji oraz konsultacji specjalistycznej i szpitalnej. Ewa cierpi na niedowład czterokończynowy, wodogłowie, alergię wziewno-pokarmową, niedobór masy ciała, zaburzenia odporności i mowy, ma również uszkodzony nerw wzrokowy. Sara choruje na mózgowe porażenie dziecięce, ma niedowład połowiczny – spastyczny, zaburzenia odporności, wadę wzroku i alergię wziewno-pokarmową. Fachowa pomoc jest niezbędna w leczeniu sióstr. Istnieje możliwość wysłania Ewy i Sary na turnus rehabilitacyjny, którego koszt jednorazowy dla dwóch osób oszacowano na kwotę 8200 zł. Rodzice nie są w stanie zgromadzić takiej kwoty, dlatego stowarzyszenia wspierające leczenie dziewczyn utworzyły konta, na które można wpłacać darowizny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.siostrom.zafriko.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.