facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Pomagamy naszej studentce z Syrii

Uniwersytet Śląski nie pozostaje obojętny na troski i problemy swoich studentów i pracowników. W Wigilię dotarła do nas wiadomość, że jedna z uczestniczek kursu przygotowawczego do podjęcia studiów w szkołach wyższych w Polsce organizowanego przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ, straciła dorobek życia i wraz z całą rodziną znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Dalal Younes, która urodziła się w Damaszku w Syrii, mieszka obecnie w Mikołowie wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem: siostrą i bratem. Posiada obywatelstwo polskie, gdyż jej matka jest Polką, a ojciec Syryjczykiem.
Dalal chciała uczestniczyć w kursie organizowanym przez Szkołę już w 2011 r., jednak wówczas nie udało jej się wyjechać z Syrii. W związku z trwającym w Syrii konfliktem cała rodzina była zmuszona opuścić swój dom i przyjechać do Polski. Od października 2012 r. Dalal uczestniczy w kursie, na który została skierowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Nie przyznano jej jednak stypendium, ponieważ zgodnie z przepisami, jako obywatelce Polski jej ono nie przysługuje. 24 grudnia 2012 r. do rodziny dotarła wiadomość, że ich dom w Syrii został zbombardowany i stracili dorobek całego życia. W Damaszku rodzice Dalal prowadzili aptekę, jednak w Polsce pozostają bez pracy, nie przysługuje im również prawo do zasiłku.

Społeczność akademicka organizuje przedsięwzięcia, z których dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla rodziny Dalal:

  • w niedzielę, 6 stycznia, podczas noworocznego koncertu charytatywnego organizowanego przez Fundację „Uśmiech Dzieciom” i Regionalne Centrum Biznesu zostanie przeprowadzona aukcja obrazów – jeden z nich będzie licytowany z myślą o Dalal; w wydarzeniu udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś;
  • kolejną okazją do zbiórki pieniędzy będzie impreza organizowana w klubie studenckim UŚ „Straszny Dwór” w czwartek, 10 stycznia; dzięki inicjatywie Samorządu Studenckiego część dochodu z biletów wstępu zostanie przekazana na rzecz rodziny naszej studentki; dodatkowo przy barze będą ustawione specjalne puszki, do których będzie można wrzucać datki;
  • 2 lutego, podczas uroczystego balu charytatywnego „Bal z różą. Muzyczne stolice świata”, odbędzie się aukcja – JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś poprowadzi licytację obrazu i pieniądze przekaże na rzecz Dalal;
  • tego samego dnia będzie miał miejsce specjalny charytatywny turniej piłki nożnej, podczas którego odbędzie się zbiórka pieniędzy;
  • studenci Uniwersytetu Śląskiego postanowili zorganizować specjalną prelekcję nt. konfliktu w Syrii; spotkanie będzie okazją do przybliżenia tej tematyki, a także do zbiórki pieniędzy; w wydarzeniu udział wezmą eksperci, studenci oraz Dalal, która opowie o wojnie z perspektywy ludności cywilnej.

Na terenie jednostek Uniwersytetu Śląskiego prowadzone będą zbiórki pieniędzy na rzecz Dalal.

Datki można również wpłacać na specjalne konto Fundacji „Uśmiech dzieciom”: 14 1050 1214 1000 0022 9797 0499, z dopiskiem „Pomoc dla Studentki z Syrii”.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.