facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polsko-niemiecka konferencja historyczna „Region – przemysł – migracje. Historia społeczna Górnego Śląska w XX wieku"

W dniach 27-28 listopada 2009 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się polsko-niemiecka konferencja historyczna „Region – przemysł – migracje. Historia społeczna Górnego Śląska w XX wieku".

Seminarium będzie poprzedzone warsztatami dla studentów historii Uniwersytetu Ruhry w Bochum i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Przedsięwzięcie składa się z dwóch połączonych ze sobą projektów: z warsztatów dla studentów historii oraz z konferencji naukowej. Podczas warsztatów 16 studentów z Katowic i z Bochum zajmować się będzie koncepcjami teoretycznymi i metodologicznymi w kontekście tematycznej osi „historia regionalna – społeczeństwo przemysłowe – migracje”, tak aby wypracować pytania badawcze do analizy historii społecznej Górnego Śląska w XX wieku. W następnym etapie zadaniem studentów będzie praca z materiałem archiwalnym Archiwum Państwowego w Katowicach, gdzie będą starali się znaleźć odpowiedzi na wypracowane wcześniej pytania badawcze. W ostatniej fazie warsztatów polsko-niemieckie grupy studentów przeprowadzą wywiady z wybranymi mieszkańcami Górnego Śląska w celu uzupełnienia części teoretyczno-koncepcyjnej i archiwalnej warsztatów. Rezultaty badań studentów zostaną następnie zaprezentowane podczas drugiej części projektu.

Celem konferencji będzie powiązanie różnych linii rozwoju badań nad Górnym Śląskiem oraz wypracowanie nowych pytań i metodologicznych koncepcji w kontekście przemian społecznych na Górnym Śląsku w XX wieku. Szczególnie pomocne w realizacji tego zadania będzie wykorzystanie wielokoncepcyjnego spojrzenia na te zagadnienia, przede wszystkim z perspektywy historii kulturowej, gospodarczej, społecznej, techniki oraz życia codziennego.

Oba projekty łączy wspólna myśl przewodnia: zarówno studenci, jak i zawodowi historycy będą zajmować się tymi samymi pytaniami badawczymi i przeprowadzą w ramach konferencji wspólną dyskusję. Jej celem będzie dialog między ugruntowanymi rezultatami nauk historycznych a empirycznymi wynikami warsztatów studenckich. Treść projektu przebiega wzdłuż merytorycznej osi: „historia regionalna – społeczeństwo przemysłowe – migracje”. Zadaniem projektu jest połączenie wyników i koncepcji metodologicznych kilku subdyscyplin historycznych, aby dzięki temu zbliżyć się do powstania całościowej historii społecznej górnośląskiego okręgu przemysłowego po roku 1922.

Uwzględniając kontekst przemian w polityce władz wobec Górnego Śląska, zmiany w strukturze etniczno-demograficznej ludności oraz stopień intensywności procesów uprzemysłowienia uczestnicy planowanej konferencji będą mieli za zadanie poruszenie następujących zagadnień:

- perspektywa historyczna przepływów ludności i kontaktów między Górnoślązakami, Polakami i Niemcami, ze szczególnym uwzględnieniem takich miejsc socjalizacji, jak szkoły i zakłady pracy w różnych okresach politycznych;

– w czasie rządów chrześcijańskich demokratów, sanacji oraz komunistów - górnośląski świat pracy, zmiany znaczenia rozwoju przemysłowego, integracja ludności miejscowej i napływowej w gospodarce;

– ze szczególnym uwzględnieniem metodyczno-porównawczym analogicznych procesów zachodzących w innych aglomeracjach przemysłowych, a szczególności w Zagłębiu Ruhry;

- perspektywa historyczna nierówności społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki interetnicznej;

- świat wyobrażony mieszkańców Górnego Śląska, procesy powstawania spójnych grup społecznych na podstawie wspólnego pochodzenia, języka, wyznania, kwalifikacji czy zawodu.

Harmonogram:

  • 23.11.2009 (poniedziałek) – przyjazd gości z Niemiec
  • 24.11.2009 (wtorek) – warsztaty dla studentów w Archiwum Państwowym w Katowicach
  • 25.11.2009 (środa) – warsztaty dla studentów w Archiwum Państwowym w Katowicach
  • 26.11.2009 (czwartek) – praca w terenie w grupach (miejsca: Katowice - centrum, Bytom, Hajduki Wielkie, Giszowiec)
  • 27.11.2009 (piątek) – konferencja
  • 28.11.2009 (sobota) – konferencja

Szczegóły konferencji pdf

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.