facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polsko-niemiecka konferencja historyczna pt. „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych…”

12 kwietnia 2012 r. od godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych UŚ odbędzie się polsko-niemiecka konferencja historyczna pt. „Przedsiębiorcy w procesach industrializacyjnych i modernizacyjnych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX wieku (do 1945 roku)”. 13 kwietnia obrady przeniosą się do Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Wystąpienia sesyjne podzielone zostały na cztery panele tematyczne: „Wpływ przedsiębiorców na tempo i charakter rozwoju technologicznego i cywilizacyjnego: wynalazki, technologie, planowanie przestrzenne, polityka”, „Udział przedsiębiorców w zmianach modernizacyjnych społeczeństwa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry: zmiany społeczne, początki kultury masowej, demokratyzacja, akulturacja, dekonfesjonalizacja. Niemieccy i polscy przedsiębiorcy w życiu politycznym i społecznym Prus, Niemiec, Polski i Czechosłowacji”, „Drogi kariery przedsiębiorców na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Ruhry w XIX i XX w.”, „Przedsiębiorcy i świat kultury: od biznesu do mecenatu”.

W konferencji udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor AP w Katowicach dr Piotr Greiner, kierownik Zakładu Historii Wschodnioeuropejskiej Uniwersytetu w Bonn prof. dr. Dittmar Dahlmann, dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach prof. zw. dr hab. Jan Malicki.

Program konferencji.

 


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.