facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada Francji w Polsce i Instytut Francuski w Polsce organizują pierwsze Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji. Forum rozpocznie się 1 czerwca 2015 r. o godz. 10.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, który jako panelista uczestniczyć będzie w dyskusji poświęconej zagadnieniom mobilności naukowców, finansowania nauki, innowacji i transferu technologii. W panelu dyskusyjnym udział wezmą przedstawiciele: władz uniwersyteckich – Konferencji Rektorów Uniwersytetów Francuskich (Conférence des présidents d’université, CPU) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), przedstawiciele Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Polskiej Akademii Nauk (PAN) oraz agencji finansujących badania naukowe – francuskiej Narodowej Agencji Badawczej (Agence Nationale de la Recherche, ANR), polskiego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Narodowego Centrum Nauki (NCN). Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział weźmie również prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Forum zainaugurują przedstawiciele ministerstw nauki i szkolnictwa wyższego z Polski oraz Francji.

W drugiej części spotkania przewidziano wystąpienie poświęcone Krajowym Punktom Kontaktowym dla programu Horyzont 2020, przedstawione zostaną również perspektywy współpracy francusko-polskiej i dotychczasowe wspólne osiągnięcia, między innymi prezentacja polsko-francuskich laboratoriów stowarzyszonych (LIA – Laboratoire international associé) oraz francusko-polskich projektów europejskich. Na zakończenie odbędzie się wręczenie nagród naukowych ufundowanych przez Ambasadę Francji i Instytut Francuski w Polsce.

W Forum uczestniczyć ma blisko 150 osób, w tym francuscy i polscy naukowcy, partnerzy projektu „Polonium”, przedstawiciele międzynarodowych stowarzyszonych laboratoriów (LIA) CNRS-u i zespołów zaangażowanych w europejskie projekty.

Szczegółowe informacje oraz program Forum dostępne są na stronie http://institutfrancais.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.