facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”

Od 22 do 23 października 2014 r. w Biznes Klubie Stadionu Narodowego w Warszawie trwać będzie Polski Kongres Gospodarczy „Nauka dla Biznesu, Biznes dla Nauki”. W wydarzeniu udział weźmie JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, członek komitetu organizacyjnego Kongresu.

Podczas licznych sesji omówione zostaną m.in. tematy:

  • „Badania naukowe dla gospodarki – potencjał, finansowanie, rezultaty”;
  • „Biznes dla nauki – cele, modele współpracy”;
  • „Propozycje zmian systemowych i prawnych w nauce i edukacji”;
  • „Edukacja wyższa a potrzeby rynku pracy”;
  • „Komercjalizacja wiedzy na linii nauka – przedsiębiorstwa: oczekiwania biznesu”;
  • „Propozycje zmian systemowych i prawnych w otoczeniu biznesowym”;
  • „Start-up Nation – Izrael: case study”;
  • „Krajowy Punkt Kontaktowy: Wspólne projekty biznes+nauka – jak pozyskiwać środki w programie Horyzont 2020?”;
  • Polski Instytut Technologii – platforma współpracy między biznesem a ośrodkami badawczymi”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.