facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Poemat o człowieku…”. Wykład w ramach festiwalu Nordalia 2009

27 października 2009 r. o godz. 17.00 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się wykład dr hab. Irmy Koziny pt. „Poemat o człowieku – rzeźby w Parku Vigelanda w Oslo”.
Wykład jest częścią, trwającego do 30 października br., festiwalu Nordalia 2009.

Sylwetka wykładowcy:
Dr hab. Irma Kozina studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjęła pracę na Uniwersytecie Śląskim. W 1996 roku obroniła pracę doktorską poświęconą pałacom i zamkom na pruskim Górnym Śląsku, a w roku 2007 pracę habilitacyjną (książka: „Chaos i uporządkowanie. Dylematy architektoniczne na przemysłowym Górnym Śląsku w latach 1763–1955”).
Była kilkakrotnie na stypendium w Niemczech, w Berlinie i Marburgu. Jest jedną z autorek książki „Sztuka Górnego Śląska”, której wznowienie ukazało się ostatnio w Muzeum Śląskim w Katowicach.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.