facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podsumowanie Roku Szkoły Zawodowców w województwie śląskim

Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Roku Szkoły Zawodowców, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej, podjęło szereg inicjatyw mających na celu upowszechnienie szkolnictwa zawodowego. Zaprezentowanie ich realizacji nastąpi na spotkaniu podsumowującym Rok Szkoły Zawodowców w województwie śląskim, w którym wezmą udział doradcy zawodowi oraz uczniowie gimnazjów i szkół kształcących w zawodzie. Spotkanie odbędzie się 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.00 w auli im. Andrzeja Pawlikowskiego w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Uniwersytecka 4).

W programie zaplanowano: wystąpienia gości, wręczenie nagród i wyróżnień za najlepsze prace w konkursach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach w ramach Roku Szkoły Zawodowców, wykład przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Magdaleny Lipiak  pt.: „Dylematy młodzieży związane z wyborem zawodu” oraz wykład pracowników Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. „Wysokie...”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.