facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podsumowanie projektu pt. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej…”

31 lipca 2015 roku o godz. 11.00 w Mikołowie-Mokrem (ul. 15 grudnia 1B) odbędzie się uroczyste podsumowanie projektu pt. „Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie – etap drugi” oraz udostępnienie ogrodu do indywidualnego zwiedzania. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Celem projektu była ochrona bioróżnorodności i zachowania istniejącego dziedzictwa przyrodniczego Śląska, poprzez przywrócenie i utrzymanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz zaprojektowanie i budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci.

Poza wybudowaniem Ośrodka w ramach niniejszego projektu zagospodarowano również kolejne fragmenty Śląskiego Ogrodu Botanicznego, poprzez budowę ekspozycji kolekcji roślin ścieżek edukacyjnych i infrastruktury towarzyszącej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.