facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Podsumowanie IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga”

Od 21 listopada do 10 grudnia 2014 r. trwała czwarta edycja akcji „Uniwersytet Pomaga”. Zbiórka darów i datków pieniężnych na rzecz bezpańskich zwierząt prowadzona była na wydziałach i w jednostkach dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, Wydawnictwie UŚ, III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach, I LO im. J. Słowackiego w Chorzowie, II LO im. E. Plater w Sosnowcu, I Społecznym Gimnazjum im. S. Konarskiego w Katowicach, Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości sp. z o.o.

Akcja zakończyła się 12 grudnia 2014 r. konferencją „Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt” przygotowaną przez Koło Naukowe Praw Zwierząt UŚ, w trakcie której Klub Gaja zorganizował happening pt. „Dizajn z Karpiem”.

Komitet na rzecz przeprowadzenia zbiórki w ramach akcji „Uniwersytet Pomaga” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Bankowej 12, działając na podstawie decyzji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr 2014/1447/KS z dnia 14.11.2014 r., podczas zbiórki publicznej pozyskał kwotę 3533,08 zł. Zebrano także 508,4 kg karmy suchej, 228 opakowań karmy mokrej, 114 opakowań produktów sypkich, 503 szt. artykułów tekstylnych i 67 szt. akcesoriów. Zebrane dary zostały przekazane na rzecz:

Organizatorami IV edycji akcji „Uniwersytet Pomaga” byli Uniwersytet Śląski oraz Koło Naukowe Praw Zwierząt. Wydarzenie objął patronatem honorowym JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.