facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Podstawy kontaktu pracownika uczelni wyższej ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego”

10 października 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego (Sala Marmurowa) odbędzie się konferencja pt. „Podstawy kontaktu pracownika uczelni wyższej ze studentem wykazującym objawy zaburzenia psychicznego”. Spotkanie skierowane jest do pracowników administracyjnych oraz naukowych szkół wyższych. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek.

Konferencja ma na celu przybliżenie pracownikom pozostającym w bezpośrednim kontakcie ze studentami podstawowych form komunikacji z osobami przejawiającymi objawy zaburzeń psychicznych. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

  • jakie są pierwsze objawy podstawowych zaburzeń psychicznych;
  • w jaki sposób reagować na nietypowe zachowania studentów;
  • w jaki sposób formułować komunikaty do osób zagrożonych zaburzeniami psychicznymi;
  • w jaki sposób dostosować formę zajęć/zaliczenia do szczególnych potrzeb oraz ograniczeń studentów z objawami zaburzenia;
  • w jaki sposób doradzić studentowi w sprawie uzyskania specjalistycznej pomocy.


Konferencja będzie prowadzona przez specjalistów z zakresu psychologii, psychiatrii oraz socjologii, którzy uwzględnią w swoich wystąpieniach szczególną formułę kontaktów pracowników uczelni ze studentami.

Zapisy przyjmowane są do 8 października w Centrum Obsługi Studenta Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12a) lub drogą elektroniczną: bws@us.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie udziału w szkoleniu – kontakt ze studentem”.

Organizatorami konferencji są Uniwersytet Śląski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.