facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Zakładem Karnym w Cieszynie

26 września 2012 r. o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 24) podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Zakładem Karnym w Cieszynie. W spotkaniu udział wezmą: prorektor ds. kształcenia i studentów prof. UŚ dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor ZK Cieszyn ppłk mgr Mirosław Rudowski, oficer prasowy ZK por. mgr Rafał Kaczmarczyk, a także mgr Ilona Fajfer-Kruczek z Instytutu Nauk o Edukacji – koordynator współpracy.

Dzięki współpracy z jednostką penitentencjarną studenci kierunku pedagogika, prowadzonego na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, będą mogli realizować praktyki i przedmioty metodyczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w Zakładzie Karnym w Cieszynie. Pomysł na podjęcie współpracy narodził się w związku z realizacją zainteresowań badawczych i celów dydaktycznych pracowników Zakładu Pedagogiki Specjalnej UŚ. Większość specjalności na kierunku pedagogika ma w planie studiów przedmioty z zakresu resocjalizacji i jej metodyki. Zasadne było zatem stworzenie studentom możliwości kształtowania odpowiednich umiejętności i weryfikacji wiedzy w praktyce.

Dotychczas studenci pod kierunkiem mgr Ilony Fajfer-Kruczek mieli okazję wizytacji Zakładu Karnego w Cieszynie, poznawali jego strukturę i funkcje, rozmawiali zarówno z pracownikami, jak i osadzonymi. Spotkania miały charakter informacyjny.

Współpraca z Zakładem Karnym w Cieszynie dla studentów Uniwersytetu Śląskiego stanowi szansę kształtowania umiejętności, pracownikom natomiast daje nowe możliwości odkrywania obszarów badawczych, do tej pory ze względów formalnych niedostępnych.

Podpisanie umowy ma umożliwić:

  • realizację praktyk przez studentów Uniwersytetu Śląskiego ww. jednostce,
  • przygotowanie autorskich metodycznych scenariuszy zajęć o charakterze resocjalizacyjnym i przeprowadzanie tych zajęć w środowisku placówki penitencjarnej,
  • prowadzenie badań naukowych na terenie Zakładu Karnego w Cieszynie i innych jednostek,
  • wspólne przygotowanie konferencji naukowo-społecznych promujących innowacyjne i dobre praktyki resocjalizacyjne,
  • tworzenie wspólnych projektów naukowych, badawczych, wdrożeniowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.