facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie

18 maja 2015 roku o godz. 14.30 w rektoracie UŚ w Katowicach zostanie podpisana umowa dotycząca programu wymiany akademickiej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a University of Alberta w Edmonton w Kanadzie.

University of Alberta reprezentować będzie prof. Joseph Patrouch, dyrektor Wirth Institute for Austrian and Central European Studies oraz prof. Wacław Osadnik, przedstawiciel Faculty of Arts.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach umowę podpisze JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

University of Alberta w Edmonton od wielu lat współpracuje z Wydziałem Filologicznym UŚ oraz Szkołą Języka i Kultury Polskiej. W 2013 roku Uniwersytet Śląski podpisał z University of Alberta ogólną umowę o współpracy. Obecnie sygnowana umowa umożliwi wymianę pracowników i studentów obu uniwersytetów.  

Przed podpisaniem umowy, o godz. 12.00, odbędzie się spotkanie konsultacyjne. Wezmą w nim udział: dr hab. prof. UŚ Jolanta Tambor – pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej, prof. dr hab. Rafał Molencki – dziekan Wydziału Filologicznego UŚ, prof. dr hab. Krzysztof Jarosz – prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej, kierownik Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak – kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, dr hab. Paweł Jędrzejko – kierownik Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich, dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, dr Eugenia Sojka –  kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich oraz dr hab. Magdalena Bąk z Zakładu Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego UŚ.

Gości podejmie również prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.