facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości

10 maja 2012 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Rudzkim Inkubatorem Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Strony umowy reprezentować będą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Joanna Sochacka.

Współpraca obejmować będzie m.in.: realizację wspólnych projektów, promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, podejmowanie działań zmierzających do komercjalizacji własności intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego oraz rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.