facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z Gimnazjum nr 9 w Rudzie Śląskiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpocznie współpracę dydaktyczną z Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II z Rudy Śląskiej. Podpisanie umowy odbędzie się we wtorek 18 lutego 2014 r. o godz. 13.00 w rektoracie (sala 29). W ramach współpracy przewiduje się między innymi:

  • rozwój kontaktów w sferze działań dydaktycznych pomiędzy Uniwersytetem a szkołą,
  • stworzenie warunków dla rozwijania indywidualnych zainteresowań i umiejętności uczniów,
  • wymianę doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania,
  • a także popularyzację twórczych działań wśród uczniów,
  • pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego.
     

W spotkaniu udział wezmą: prorektor UŚ ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, zastępca prezydenta Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Ruda Śląska Aleksandra Piecko, dyrektor Gimnazjum nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II Wojciech Kołodziej i wicedyrektor Gimnazjum – Lesława Nowocińska. Projekt koordynuje dr Sylwia Kuraś.


O wydarzeniu napisał serwis „samorzad.pap.pl” w artykule pt. „Ruda Śląska: Rudzcy gimnazjaliści jak studenci” (19.02.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.