facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z firmą Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o.

Zdjęcie umowy

We wtorek 6 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, s. 29) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą Zakłady Tłuszczowe Bielmar sp. z o.o.

Ze strony uczelni umowę podpisze prorektor ds. finansów i rozwoju dr hab. prof. UŚ Michał Daszykowski, natomiast spółkę reprezentować będą prezes zarządu Andrzej Janaczek oraz wiceprezes zarządu Paul Auguścik.

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Instytutu Chemii UŚ: zastępca dyrektora ds. naukowych dr hab. Marzena Dzida oraz dr Ivana Stanimirova-Daszykowska z Zakładu Chemii Teoretycznej. Ze strony Zakładów Tłuszczowych Bielmar sp. z o.o. w spotkaniu uczestniczyć będzie Krzysztof Szczepanik.

W ramach porozumienia przewidziano:

  • rozwijanie współpracy naukowo-badawczej i szkoleniowej,
  • rozwiązywanie problemów badawczo-wdrożeniowych,
  • wzajemne prezentowanie i propagowanie osiągnięć naukowych i dydaktycznych,
  • opiniowanie tematów badawczych do realizacji w formie prac dyplomowych, prac naukowo-badawczych i aplikacyjnych,
  • wsparcie przy doskonaleniu programów i realizacji kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych i doktoranckich,
  • organizację praktyk i staży dla studentów uczelni.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.