facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy z firmą GGS-Projekt

We wtorek 25 lutego 2014 r. o godzinie 11.00 w sali 24 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) zostanie podpisane porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a firmą GGS-Projekt.

GGS-Projekt to pracownia geologii i ochrony środowiska. Oferuje szeroki zakres usług m.in. hydrogeologicznych, geologii złożowej, ochrony środowiska, geologii inżynierskiej i geotechniki.

Współpraca obejmie organizację praktyk i staży dla studentów Wydziału Nauk o Ziemi oraz realizację wspólnych projektów badawczych ze środków krajowych i zagranicznych.

Firmę GGS-Projekt reprezentował będzie prezes Łukasz Gąsior (absolwent Uniwersytetu Śląskiego), natomiast uczelnię – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.