facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie porozumienia z firmą DAS Polska

Zdjęcie: teczki z dokumentami

19 maja 2016 r. o godz. 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisane zostanie porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią a firmą DAS Polska. Na mocy zawieranego porozumienia strony deklarują współpracę, w ramach której przewidziany został udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych, angażowanie wykwalifikowanej kadry firmy w prowadzenie zajęć ze studentami oraz organizacja staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni.

DAS Polska jest wyłącznym przedstawicielem na rynek polski brytyjskiej jednostki certyfikującej DAS Certification Ltd. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju certyfikowanych podmiotów. DAS Certification Ltd. propaguje i sprzyja podnoszeniu wiedzy na temat odpowiedzialności względem środowiska naturalnego i pomaga doskonalić aspekty jakościowe i środowiskowe w przemyśle, handlu i sferze spraw publicznych.  

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie rektor elekt  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką, a ze strony DAS Polska umowę podpisze dyrektor Jolanta Baj – przedstawiciel DAS Certification Ltd., członek SN Registrars (Holdings) Ltd. – jednostki akredytowanej przez UKAS. W spotkaniu wezmą również udział: Monika Stawowczyk-Soworka – menedżer ds. szkoleń i certyfikacji DAS Polska, dr hab. Edyta Sierka – prodziekan ds. współpracy z otoczeniem i promocji Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, dr hab. prof. UŚ Gabriela Woźniak – adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i Sylwia Ledwoch z Biura Współpracy z Gospodarką UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.