facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy wykonania robót budowlanych nowej siedziby Wydziału Radia i Telewizji

W środę 16 lipca 2014 r. o godz. 11.00 w sali nr 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podpisana zostanie umowa dotycząca wykonania robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Wykonawcą jest Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowę podpisze prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, natomiast ze strony wykonawcy dokument sygnować będą wiceprezes zarządu inż. Jerzy Burda oraz prokurent mgr inż. Dariusz Frankowski.

W spotkaniu uczestniczyć będą także: prodziekan ds. budowy Wydziału Radia i Telewizji i promocji dr hab. prof. UŚ Krystyna Doktorowicz, kanclerz Uniwersytetu Śląskiego dr Agnieszka Skołucka, kierownik Działu Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Robert Wardyń, przedstawiciel Zespołu Radców Prawnych, specjalista kierujący Działem Zamówień Publicznych Łukasz Motyka.


O wydarzeniu napisali również:

„dziennikzachodni.pl” - „Władze UŚ podpisały umowę na budowę nowej siedziby WRiTV” (16.07.2014).

„onet.pl” - „Nowa siedziba katowickiej "filmówki" w 2016 r.” (16.07.2014).

„naszemiasto.pl” - „Władze UŚ podpisały umowę z Mostostalem na budowę nowej siedziby WRiTV” (16.07.2014).

„propertydesign.pl” - „Wybrano już generalnego wykonawcę katowickiej filmówki” (16.07.2014).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.