facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy projektu Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych

9 lipca o godzinie 11.00 JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś weźmie udział w uroczystości podpisania umowy projektu Śląskiej Internetowej Biblioteki Zbiorów Zabytkowych z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdana Zdrojewskiego. Uroczystość odbędzie się w Bibliotece Śląskiej w Katowicach i będzie połączona z III Zebraniem Uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, która prezentuje w Internecie dziedzictwo kulturowe regionu historycznego Śląska, obecnego województwa śląskiego, a także materiały dydaktyczne i naukowe.

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego jako uczestnik Śląskiej Biblioteki Cyfrowej współtworzy regionalne zasoby cyfrowe, udostępnia je milionom odbiorców z całego świata i promuje dorobek lokalnej kultury.

Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych otrzyma dotację w wysokości 6,1 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Projekt Biblioteki Śląskiej zakłada kompleksowe rozwiązanie służące do pozyskania, opracowania i prezentacji cyfrowej postaci zbiorów zabytkowych należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Digitalizacji poddane zostaną cenne księgi, rękopisy, starodruki, druki ulotne, pocztówki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.