facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a IV LO im. Orląt Lwowskich w Gliwicach

Uniwersytet Śląski i IV Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Gliwicach podejmą współpracę mającą zapewnić uczniom wyższą jakość kształcenia i umożliwić im pełniejszy rozwój, pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

Porozumienie w tej sprawie zostanie zawarte 19 lipca 2016 r. o godz. 14.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). Dokument będą sygnować prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich w Gliwicach Wanda Chmielarz.

Strony zawierają umowę o współpracy dydaktycznej, której celem będzie umożliwienie licealistom udziału w wykładach, warsztatach oraz konferencjach organizowanych przez Uniwersytet Śląski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.