facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy partnerskiej członków Śląskiego Klastra Multimedialnego

W ramach realizacji projektu „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego” 15 stycznia 2013 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (w sali 29) odbędzie się podpisanie umowy partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego. Dokument sygnować będą założyciele i członkowie klastra: przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sektor nauki), Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o. (sektor otoczenia biznesu) oraz reprezentanci sektora biznesu – Ksawery Kaliski, właściciel firmy „Artmediale”, Marek Gajewski i Jakub Solak, członkowie Zarządu CodePill Sp. z o.o., Rafał Sapota, właściciel firmy F.H.U. VERMONT, Andrzej Szandała, właściciel firmy INTERSIEĆ, Arkadiusz Rusin, właściciel firmy IT master, Artur Szyduczyński, właściciel Regionalnego Centrum Serwisowego, Maciej Stanusch, prezez zarządu Stanusch Technologies S.A.

Honorowymi gośćmi spotkania, którym zostaną złożone podziękowania za stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych inicjatyw gospodarczych w naszym regionie, w tym Śląskiego Klastra Multimedialnego, będą: Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej oraz Tomasz Ginter, kierownik referatu w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego.

Umowa partnerstwa powołuje Śląski Klaster Multimedialny, jako sieć współpracy, opartą na zaufaniu, która stymuluje aktywność innowacyjną podmiotów w nim skupionych. Określa jego cele, strukturę, zasady organizacji i zarządzania.
 


O wydarzeniu napisał portal „RudaŚląska.com.pl” w artykule pt. „Śląski Klaster Multimedialny”. (13.01.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „naszemiasto.pl” w artykule pt. „UŚ podpisze umowę partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego”. (15.01.2013)

O wydarzeniu napisał serwis PAP „Nauka w Polsce” w artykule pt. „Powstaje Śląski Klaster Multimedialny”. (14.01.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „nauka.gov.pl” w artykule pt. „Powstaje Śląski Klaster Multimedialny”. (15.01.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „plusslask.pl” w artykule pt. „Śląski Klaster Multimedialny”. (15.01.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „rudaslaska.naszemiasto.pl” w artykule pt. „Jest umowa członków Śląskiego Klastra Multimedialnego. Wśród nich Rudzki Inkubator”. (15.01.2013)

Reportaż z podpisania Umowy Partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego opublikował serwis „ris.slaskie.pl”. (16.01.2013)

O wydarzeniu napisał serwis „rudaslaska.com.pl” w artykule pt. „Umowa Partnerstwa podpisana!”. (17.01.2013)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.