facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy z Université d’Artois we Francji

Uniwersytet Śląski nawiązał współpracę z Université d’Artois we Francji. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w poniedziałek 11 stycznia 2016 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dokument sygnowali rektorzy uczelni: JM Rektor Université d’Artois prof. Francis Marcoin oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

W spotkaniu udział wzięli również prorektorzy uniwersytetów: prof. Stephen Rowley – prorektor ds. współpracy międzynarodowej, prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką oraz dr hab. prof. UŚ Mirosław Nakonieczny – prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji.

Program wizyty na Uniwersytecie Śląskim objął również zwiedzanie Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz spotkanie z dyrektorem CINiBA prof. dr. hab. Dariuszem Pawelcem. Goście odwiedzili także Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, gdzie spotkali się z dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicją Ratuszną.

Université d'Artois jest interdyscyplinarną uczelnią, kształcącą ponad 11 tysięcy studentów w 5 kampusach. Uczelnia jest położona w regionie Nord-Pas-de-Calais, który jest partnerskim regionem Województwa Śląskiego. Pierwsze porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim a Regionem Nord-Pas de Calais zostało podpisane w 1999 roku, a kolejne w 2012 roku.

Współpraca Uniwersytetu Śląskiego z Université d'Artois została zainicjowana we wrześniu 2015 roku przez prorektora prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.