facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy z Polską Radą Pelletu

Logo Polskiej Rady Pelletu

Uniwersytet Śląski w Katowicach nawiązał współpracę z Polską Radą Pelletu – stowarzyszeniem zrzeszającym: firmy zajmujące się produkcją, handlem i dystrybucją pelletu drzewnego, producentów urządzeń grzewczych oraz pieców kominkowych, producentów technologii do granulowania, jak również inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w tej branży i zaangażowane w jej rozwój.

podpisanie umowy o współpracy
fot. Sekcja Prasowa UŚ

Podpisanie porozumienia odbyło się 17 października 2019 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w trakcie 9. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ze strony uczelni dokument sygnował prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski, w imieniu Polskiej Rady Pelletu porozumienie podpisała dr hab. Iwona Jelonek – prezes zarządu, której towarzyszyła wiceprezes – Agnieszka Kędziora-Urbanowicz.

Współpraca obejmie m.in. takie obszary, jak: realizacja wspólnych projektów, organizacja i promocja wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego, a także promowanie postaw przedsiębiorczości i wspieranie projektów studentów uczelni. W ramach porozumienia przewidziana jest organizacja praktyk studenckich oraz staży dla najlepszych studentów i absolwentów, stowarzyszenie będzie miało też swój udział w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych powstających na uczelni. Nawiązanie współpracy umożliwi ponadto zaangażowanie wykwalifikowanej kadry stowarzyszenia w prowadzenie zajęć ze studentami.


Aktualizacja: 17.10.2019

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.