facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy UŚ a Uniwersytetem Jana Gutenberga w Mainz w Niemczech

24 lutego 2014 r. o godz. 12.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste podpisanie umowy bilateralnej o współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Mainz w Niemczech. Umowę ze strony Uniwersytetu Śląskiego podpisze prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Nawiązanie formalnych relacji dwustronnych będzie uwieńczeniem 25-letniej współpracy naukowców Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu w Mainz. Współpraca rozpoczęła się w 1989 roku wyjazdem dr. hab. inż. prof. UŚ Joachima Kusza z Instytutu Fizyki UŚ na dwuletni staż naukowy do prof. Horsta Böhma, specjalisty od struktur modulowanych. Obecnie współpraca w dziedzinie krystalografii jest kontynuowana z grupą prof. Wolfganga Hofmeistera. W 2000 r. została nawiązana również współpraca z prof. Philipem Gütlichem z Uniwersytetu Jana Gutenberga, specjalizującego się w chemii związków kompleksowych wykazujących przejścia spinowe.

Z Uniwersytetem w Mainz od 2008 roku współpracuje również prof. dr hab. Henryk Czyż z Instytutu Fizyki. Prof. Henryk Czyż jest teoretykiem zajmującym się rozwijaniem generatorów Monte Carlo procesów e+e- →hadrony+fotony i  e+e- →hadrony+e+e- . Współpracuje on z eksperymentalną grupą profesora Achima Deniga (Institut für Kernphysik). Generatory Monte Carlo PHOKHARA i EKHARA, których prof. Henryk Czyż jest współautorem, są wykorzystywane w przygotowaniu i analizie danych w eksperymentach BES-III (Pekin) i BaBar (Stanford), w którym grupa profesora Deniga bierze udział. Współpraca pomiędzy UŚ a Uniwersytetem w Mainz skupia się na precyzyjnym pomiarze hadronowego przekroju czynnego i dokładnym wyznaczeniu formfaktorów foton-foton-mezony skalarne, będących częścią programu badawczego SFB/CRC 1044, The Low-Energy Frontier of the Standard Model, realizowanego przez Uniwersytet w Mainz.

Prof. A. Denig jest spokesmanem tego projektu, prof. H. Czyż – stowarzyszonym głównym badaczem. Od lat współpracują oni też w ramach grupy roboczej „Working Group on Radiative Corrections and MC Generators for Low Energies” (http://www.lnf.infn.it/wg/sighad/), mającej na celu umożliwienie szybkiego przepływu informacji między teoretycznymi i eksperymentalnymi grupami badawczymi i wzajemną koordynację badań.

Dotychczasowa współpraca z Uniwersytetem w Mainz zaowocowała ponad 66 wspólnymi publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej, wspólnymi projektami oraz licznymi wyjazdami pracowników, jak również wakacyjnymi wyjazdami studentów UŚ na staże naukowe do Uniwersytetu Jana Gutenberga. Pracownicy UŚ trzykrotnie prowadzili wykłady i zajęcia jako visiting professors na Uniwersytecie w Mainz.

Podpisanie bilateralnej umowy o współpracy pozwoli na zintensyfikowanie współpracy pomiędzy uniwersytetami.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.